Familien Wegeberg

Jens Sand Pedersen

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Peder Christian Nielsen Badstue 08 mar. 1801 Bolette Jensdatter Sand 05 jun. 1804

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 09 feb. 1833 Nørklit, Lild Sogn, Thisted Amt
Dåb 23 feb. 1833 Lild Kirke, Thisted Amt
Vielse 18 nov. 1864 Gimsing Kirke
Stilling Gæstgiver i Struer
Død 07 feb. 1903 Struer, Struer Kommune, Central Jutland, Danmark
Begravelse 14 feb. 1903 Struer Kirkegård

Notater

Konf. 30 apr 1848, Lild Kirke.
FT 1834, et hus, Nørklit Bye, Lild Sogn: Jens Sand Pedersen, 1 aar, ug. deres barn.
FT 1845, et hus, Rotbøl Hede, Lild Sogn: Jens Sand Pedersen, 11 aar, ug. f. her i sognet, deres søn.
FT 1860, et hus, Kjæret, Lild Sogn: Jens Sand Pedersen, 26 aar, ug. f. her i sognet, deres søn.
Jens Sand Pedersen var oprindelig sømand og ansat i flåden. Forsvarets arkiver meddeler, at han i 1864 var helbefaren og kvartermester i Flåden. Han modtog i september 1864 ved kgl. resolution Dannebrogsmændenes Hæderstegn for sin indsats under landgangen ved Hørnum i forbindelse med operationerne på Vesterhavsøerne. Den 12. juli om morgenen forsøgte østrigske styrker at gøre landgang på Føhr. Hovedstyrken kom fra Sydvesthjørnehavn og resten fra Dagebøl. Begge angrebene blev afslået, det første af kanonjollerne "Aarøsund" og "Snoghøj", der havde station ud for Dagebøl. Andet angreb blev afslået af Holbøll, der stod ud fra Vyk med dampskibet "Augusta" og kanonjollerne "Ærø" og "Ekernsund". Efter kampen sluttede de 2 førstnævnte kanonjoller sig til Holbøll's styrke, og fjendtlige forsøg, der om aftenen påny gjordes på at komme over fra Dagebøl, kvaltes i fødslen ved, at Holbøll's styrke med kanonild ødelagde en del af overgangsmateriellet.
Samme dag havde kanonjollerne "Fænø" og "Hørup" afslået et fjendtligt forsøg på fra Højer at sætte over til Sild. Da der til kaptajnløjtnant Hammer (kommanderende med dampskibet "Limfjorden" og kanonjollerne "Barsø" og "Middelfart") indløb melding om, at fjenden samlede tropper og både ved Hørnum, øjensynlig med en landgang på Føhr for øje, foretog han ved daggry den 14. juli et overraskende angreb på øen, og det lykkedes ham at bortføre og ødelægge 21 både med tilbehør. Efter krigen i 1864 nedsatte Jens Sand sig i Struer, hvor han overtog Weilstrup's gamle gæstgivergård, Østergade 26 (nedrevet i 1936, da Bredgade blev ført igennem fra havnen). Drev beværtning her i en længere årrække (Sand's beværtning). Jens Sand fungerede også som (Bank) pengeudlåner.

Medier

Billeder