Familien Wegeberg

Statistik

Personer

Personer ialt 2194
Hankøn 1168
Hunkøn 1026
Personer med ukendt køn 0
Personbegivenheder 4360

Familier

Familier ialt 831
Gifte familier 358
Skilte familier 3
Familiebegivenheder 373

Tid & Dato

Tidligste dato 1479
Seneste dato aug 2021

Statistikdiagrammer

Personens alder

Personens alder

Levende persons alder

Levende persons alder

Antal børn pr. familie

Antal børn pr. familie

Fødselsår

Fødselsår

Dødsår

Dødsår

Fødselsmåned

Fødselsmåned

Dødsmåned

Dødsmåned

Vielsesmåned

Vielsesmåned

Alder ved vielse

Alder ved vielse

Alder ved skilsmisse

Alder ved skilsmisse

Forældrenes alder ved barnets fødsel

Forældrenes alder ved barnets fødsel

Barnets alder ved forældrenes død

Barnets alder ved forældrenes død

Personens alder ved partners død

Personens alder ved partners død

Antal år mellem vielse og barnefødsel

Antal år mellem vielse og barnefødsel

Navnefordeling

Navnefordeling

Fødested

Fødested

Fødeland

Fødeland

Begivenheds- & Faktatyper

Begivenheds- & Faktatyper

Etnisk oprindelse

Etnisk oprindelse