Familien Wegeberg

Christian Ludvig Christensen Wegeberg

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Christian Martin Christensen Wegeberg 27.04.1849 Ane Frederiksen 21.12.1854

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 12.08.1898 Tåbel, Thisted Kommune, North Jutland, Danmark
Dåb 11.09.1898 Agger Kirke, Vestervig Sogn
Vielse 24.10.1926 Vestervig Kirke, Thy
Stilling 1926: Gårdejer/Fjernshøjgaard
Død 24.06.1983 Hvidbjerg, Struer Kommune, Central Jutland, Danmark
Begravelse 28.06.1983 Hvidbjerg Kirke, Thyholm

Notater

Navnebevis af 14. marts 1914 tilføjer officielt efternavnet "Wegeberg". Udstedt af Herredsfogeden i Hassing-Refs Herred.

Faddere ved daaben: Barnets moder Ane Frederiksen.
Skipper Christen Christensen Brandi Wegeberg.
Postbud Anders Larsen og Hustru.

Gik i Taabel Skole. Kom allerede ud at tjene ved landbruget som 9-årig.
1916-1917: Ophold Nr. Nissum Højskole om vinteren.
1919: Aftjente værnepligt i Fredericia. 12 bataljon, 1. kompagni, menig infanterist.
1920: Genindkaldt grundet Genforeningen.
Tjente efter militærtjenesten på forskellige gårde. I flere år før sit giftermål i 1926 var Wegeberg forkarl på "Teglgården" ved Vestervig.
Købte 1926 den 38 tdl. store "Fjernshøjgaard" nord for Odby. Hovedvejen 43.
Efter faderens død i 1929 blev forældrenes hus i Krik solgt og moderen Ane Frederiksen flyttede ind på gården, hvor hun boede til sin død 1. marts 1949.

Iflg. "Danske Landmænd" 1945:
"Wegeberg har været formand for Hesteforsikringen 1927-1929. I bestyrelsen for Elektricitetsværket i Uglev 1932-1938. Kasserer i Motorforsikringen, Uglev 1945".

I 1969 solgte ægteparret "Fjernshøjgaard" og flyttede omkring 1. nov. til Hvidbjerg, Frederiksgade 11. Den 24. dec. 1969 flyttede de i nyt hus, Søndervænget 16, hvor de fik gode år.

Christian Ludvig Christensen's familienavn er Christensen. Gennem flere generationer er familien blevet kaldt Wegeberg.
Den 14. marts 1914 antog familien tillige navnet Wegeberg. Personer født efter denne dato har fået slettet Christensen.

Hans motto var: "Mist aldrig modet".

Kilde: Adolf Sand Wegeberg, 27. marts 2005

Medier

Billeder

Fjernshøjgaard